بهترین کتابها برای آمادگی آزمون آیلتس و تافل

آزمون آیلتس ۶ کتاب زیر توسط آزمون دهندگان و معتبرترین موسسات آموزش آیلتس در دنیا بعنوان بهترین کتاب های حال حاضر برای آزمون آیلتس معرفی شده اند که ۴ تای آنها به مهارت های ۴ گانه بصورت همزمان می پردازند و نیازی به کتاب های دیگر برای تقویت مهارت ها…

عزت نفس در ۱۰ گام

عزت نفس در ده گام دکتر دیوید د. برنز ترجمه دکتر اشرف کربلائی نوری نشر دانژه   عزت نفس ریشه اعتماد به نفس و داربست اصلی ارتباط سالم با خود و دیگران است. آن که خود را عزیز بداند، به خود احترام بگذارد، از هر آنچه موجب خواری است میگریزد…